Carson City อาจะเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัย

มีนาคม 17, 2018 Posted in บทความคาสิโน by ไม่มีความเห็น

 119 views

Carson City

Carson City casino อาจะเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่การค้า

Carson City casino ( คาร์สันซิตี้ คาสิโน ) อาจจะกลายเป็นอดีตคาสิโนและถูกเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่การค้าปลีกเร็ว ๆ นี้ ซึ่งเจ้าของคาสิโนในเมือง Carson City casino ได้กล่าวว่า ผู้ที่มีศักยภาพในการซื้อสามารถนำคาสิโนแห่งนี้ไปเปลี่ยนแปลงเป็นที่อยู่อาศัยหรือพื้นที่การค้าขายได้

หลังจากที่ทาง เดอะเนวาด้าได้มีการอุทธรณ์การรายงาน เจ้าของ Ormsby House ( ออร์มสบี้ เฮ้าส์ ) ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2018 ที่ผ่านมา มีการถอนคำร้องอย่างเป็นทางการสำหรับในเรื่องของการขยายอาการและใบอนุญาตของเขากำลังจะหมดอายุเร็ว ๆ นี้ ซึ่งส่งผลให้ผู้ที่มีศักยภาพสามารถเข้ามาซื้อที่ต่อได้หากว่าใบอนุญาตหมดอายุจริง ๆ

Ormsby House

Kim Fiegehen ( คิม ฟีเกเฮ้น ) ตัวแทนของ Don Lehr ( ดอน เลเฮอร์ ) และ Al Fiegehen ( อัล ฟีเกเฮ้น ) ได้ทำการบอกกับผู้บังคับบัญชาของพวกเขาเอาไว้ว่าหากมีการทำตามแผนงานทั้งหมดที่ได้วางเอาไว้แล้ว ผู้ที่ซื้อในอนาคตอาจจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงและใช้ทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อสร้างเป็นอย่างอื่นได้ ได้ทั้งนี้มันก็จะมีใบอนุญาตที่ต่างกัน โดยใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารนั้นออกมาในปี  2012

ส่วนทาง Ted Stoever ( เท็ด สโตเวอร์ ) นายหน้าซื้อขายทรัพย์สินก็ได้ออกมากล่าวเช่นกันว่า พื้นที่ดังกล่าวอาจจะไม่เปิดใหม่อีกครั้งในการเป็นคาสิโน แต่อาจจะมีการเปิดเป็นอย่างอื่น เพราะว่ามีคนให้ความสนใจพื้นที่แห่งนี้ค่อนข้างมาก

สุดท้ายนี้ พื้นที่ของ Carson City casino จะกลายเป็นที่อยู่อาศัยหรือว่าพื้นที่การค้าขายปลีก ก็ต้องติดตามกันต่อไปในอนาคตว่าจะมีใครมาซื้อที่แห่งนี้ไปทำธุรกิจต่อ

Tagged with: