คาสิโนในอเมริกาที่ปิดตัวลงจากผลกระทบ COVID-19

คาสิโนในอเมริกาที่ปิดตัวลงจากผลกระทบ COVID-19

คาสิโนในอเมริกาที่ปิดตัวลงจากผลกระทบ COVID-19

คาสิโนในอเมริกาที่ปิดตัวลงจากผลกระทบ COVID-19

 • Alabama : ปิด คาสิโน 3 แห่ง
 • Arizona : ปิดคาสิโนใน Phoenix area ทั้งหมด
 • Arkansas : ปิดคาสิโนทุกแห่งในรัฐ
 • California : ปิดคาสิโนตอนใต้จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม
 • Colorado : ปิดคาสิโนมากกว่า 30 แห่ง จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม
 • Connecticut ปิดคาสิโนทุกแห่ง
 • Delaware : ปิดคาสิโนทุกแห่ง เลื่อนกำหนดเปิดจนกว่าสถานการณ์จะปกติ
 • Florida : ปิดคาสิโนทุกแห่ง โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยให้ในเดือนกรกฎาคม
 • Illinois : ปิดคาสิโน 10 แห่งจนถึงวันที่ 30 เมษายนเป็นอย่างน้อย
 • Indiana : ปิดคาสิโนทั้ง 4 เผ่าอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลง
 • Iowa : ปิดคาสิโนและเครือข่ายเกมจนถึงกลางเดือนเมษายนเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
 • Kansas : ปิดคาสิโนจนกว่าจะมีประกาศให้เปิดอีกครั้ง
 • Kentucky : กฎหมายสั่งปิดจนถึงวันที่ 15 เมษายน และจะพิจารณาอีกครั้ง
 • Louisiana : ปิดคาสิโน 20 แห่งในรัฐ จนถึงวันที่ 30 เมษายน
 • Maine : ปิดคาสิโนอย่างไม่มีกำหนด
 • Maryland : ปิดคาสิโน 6 แห่ง
 • Massachusetts : ปิดคาสิโน 3 แห่ง และกิจการที่ไม่จำเป็นจนถึง 4 พฤษภาคม
 • Michigan : ปิดคาสิโน 3 แห่ง จนถึง 30 เมษายน
 • Minnesota : ปิดคาสิโนจำนวนมาก จนถึงวันที่ 14 เมษายน
 • Mississippi : ปิดคาสิโนจนกว่าจะมีการแจ้งเพิ่มเติม
 • Missouri : ปิดคาสิโน และเลื่อนกำหนดการอย่างไม่มีกำหนด
 • Montana : ปิดคาสิโนถาวร
คาสิโนในอเมริกาที่ปิดตัวลงจากผลกระทบ COVID-19

คาสิโนในอเมริกาที่ปิดตัวลงจากผลกระทบ COVID-19

 • Nevada : ปิดคาสิโนเกือบ 30 แห่ง ส่งผลให้คนตกงานกว่า 25,000 คน
 • New Hampshire : ปิดคาสิโนจนถึง 4 พฤษภาคม
 • New Jersey : ปิดคาสิโนหลายแห่ง และพนักงานถูกเลิกจ้างกว่า 16,000 คน
 • New Mexico : ปิดคาสิโนทุกแห่งงจนถึง 30 เมษายนหรือมากกว่า
 • New York : ปิดคาสิโนทุกแห่ง แต่ยังเปิดให้บริการคาสิโนออนไลน์
 • North Carolina : ปิดคาสิโนทางฝั่งตะวันตกจนถึง 25 เมษายน
 • North Dakota : ปิดคาสิโนบางแห่ง
 • Ohio : ปิดคาสิโน 4 แห่งจนถึงวันที่ 28 เมษายน
 • Oklahoma : ปิดคาสิโนชั่วคราวตามภาวะฉุกเฉิน
 • Oregon : ปิดคาสิโนทุกแห่ง และจะทยอยปิดคาสิโนของชนเผ่า
 • Pennsylvania : ปิดคาสิโนทั้งหมดจนถึง 2 มิถุนายน
 • Rhode Island : ปิดคาสิโน 2 แห่งของรัฐ
 • South Dakota : ปิดคาสิโน 25 แห่ง
 • Texas : ปิดคาสิโนของชนเผ่าอย่างเป็นทางการ
 • Washington : ปิดคาสิโนชั่วคราวของชนเผ่าและในชานเมือง
 • West Virginia : ปิดคาสิโนทั้งหมด
 • Wisconsin : ปิดคาสิโนของชนเผ่าจนถึง 9 มิถุนายน
 • Wyoming : ทยอยปิดคาสิโนทางตอนเหนือไปเรื่อย ๆ
สูตรบาคาร่า
สูตรสล็อต
LineID : @gclubbz