20 พฤษภาคม 2018

Prudential Financial Inc2

Prudential ลดจำนวนหุ้นใน LasVegas Sands

Prudential ลดจำนวนหุ้นใน LasVegas Sands บริษัท Prudential Financial Inc. ลดสัดส่วนการถือหุ้นใน Las Vegas Sands (NYSE: LVS) ลง 21.4% ในช่วงไตรมาสที่ 1 ตามรายงานล่าสุดของ บริษัท โดยกองทุนนี้เป็นเจ้าของหุ้นของผู้ประกอบการคาสิโนจำนวน 305,425 หุ้นหลังจากข...

LineID : @gclubbz