8 กรกฎาคม 2018

Gibraltar 1

ยิบรอลตาร์ ปรับค่าธรรมเนียมภาษีพนันลดลง

ยิบรอลตาร์ ปรับค่าธรรมเนียมภาษีพนันลดลง การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมภาษีและใบอนุญาตเพื่อให้ผู้ประกอบการในเขตภูมิภาคได้ดำเนินการเกี่ยวกับการลดภาษีรายได้ จากการประกาศที่เกี่ยวของหน่วยงานรัฐ ที่แจ้งอัตราการเสียภาษีต่อปีปรับเป็นยอดใหม่เพื่อพิจารณาให้เหมาะส...

LineID : @gclubbz