16 เมษายน 2019

Hollywood Casino

Hollywood Casino ขยายพื้นที่การขายสุรา

Hollywood Casino ขยายพื้นที่การขายสุรา สำหรับการขายสุราจะได้รับอนุญาตการขายภายในพื้นที่ที่กำหนดและมีรั้วกั้นของลานจอดรถทางด้านตะวันตก ตลอดทั้งวันซึ่งวงดนตรีที่กำลังแสดงบนเวทีหลักและเวทีรอง ตามข้อเสนอที่คณะกรรมการกำหนดให้ลงคะแนนเสียง จากการประชุมเมื่อ...

LineID : @gclubbz