17 เมษายน 2019

Delta casino.

โครงการคาสิโนเดลต้ากำหนดเปิดในปี 2020

โครงการคาสิโนเดลต้ากำหนดเปิดในปี 2020 บริษัท Gateway Casinos & Entertainment Ltd. ในสัปดาห์นี้ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงคมนาคมจังหวัดเพื่อดำเนินการสร้างโรงแรมคาสิโนแห่งใหม่มูลค่า 70 ล้านดอลลาร์ เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ได้รับการอนุมัติและการรื้อถอน T...

LineID : @gclubbz