21 มิถุนายน 2019

Oxford Casino.

Oxford Casino ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบสุรา 

Oxford Casino ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบสุรา Oxford Casino ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบสุรา โดยคณะกรรมการคัดเลือกเป็นเอกฉันท์อนุมัติใบอนุญาตผลิตสุราในคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา และขอให้เจ้าหน้าที่คาสิโนเพื่ออธิบายปริมาณสูงของการให้บริการเครื่องดื่...

LineID : @gclubbz