2 กันยายน 2019

vietnam

กระทรวงการคลังของเวียดนามเรียกร้องให้ลดเงื่อนไขลงทุนคาสิโน

กระทรวงการคลังของเวียดนามเรียกร้องให้ลดเงื่อนไขลงทุนคาสิโน กระทรวงการคลังของเวียดนามกำลังหาทางผ่อนคลายข้อกำหนดสำหรับนักลงทุนคาสิโนเพื่อประมูลกิจกรรมเพื่อการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจการปกครองพิเศษของประเทศ ภายใต้กฎระเบียบปัจจุบันของประเทศผู้พัฒนาคาสิโนที่สนใ...

LineID : @gclubbz