9 กันยายน 2019

Melco Resorts

Evan Winkler รับแต่งตั้งเป็นประธานคนใหม่ของ Melco Resorts

Evan Winkler รับแต่งตั้งเป็นประธานคนใหม่ของ Melco Resorts เมื่อวันที่ 5 กันยายนจากการรายงานยืนยันว่า Evan Winkler เป็นหัวหน้าคนใหม่ของ Melco Resorts and Entertainment มีผลบังคับใช้ในวันพุธที่ 4 กันยายนนี้ เกิดขึ้นในวันเดียวกันกับที่ บริษัทประกาศว่าพว...

LineID : @gclubbz