14 กันยายน 2019

Osaka

การสำรวจของญี่ปุ่นเพื่อค้นหาพื้นที่ดีที่สุดสำหรับสร้างคาสิโน

การสำรวจของญี่ปุ่นเพื่อค้นหาพื้นที่ดีที่สุดสำหรับสร้างคาสิโน กระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยว (MLIT) ของญี่ปุ่นกำลังวางแผนที่จะสอบถามรัฐบาลและเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อค้นหาพื้นที่ที่มีผู้เล่นที่น่าเชื่อถือมากที่สุดในการเดินทางส...

LineID : @gclubbz