21 ตุลาคม 2019

Japan

คณะกรรมการคาสิโนประเทศญี่ปุ่นที่จะจัดตั้งขึ้นในเดือนมกราคม

คณะกรรมการคาสิโนประเทศญี่ปุ่นที่จะจัดตั้งขึ้นในเดือนมกราคม รัฐบาลแห่งชาติของญี่ปุ่นจะจัดตั้งคณะกรรมการจัดการคาสิโนของประเทศขึ้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2020 ตามรายงานของรัฐบาลญี่ปุ่นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา คณะกรรมการจัดการคาสิโนซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้...

LineID : @gclubbz