23 ตุลาคม 2019

Japan

โอซาก้า ผู้นำการแข่งขันเพื่อเป็นที่ตั้งของรีสอร์ทแบบครบวงจร

โอซาก้า ผู้นำการแข่งขันเพื่อเป็นที่ตั้งของรีสอร์ทแบบครบวงจร โอซาก้าหนึ่งในเมืองญี่ปุ่นที่เป็นผู้นำการแข่งขันเพื่อเป็นที่ตั้งของรีสอร์ทแบบครบวงจร กำลังพิจารณาเช่าที่ดินให้กับ บริษัทเกมที่เลือกใช้สถานที่จัดงานแทนการขายทรัพย์สินทั้งหมด โอซาก้าเมืองที่ให...

LineID : @gclubbz