21 พฤศจิกายน 2019

Philippines

รายได้คาสิโนของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่สามของปี 2019

รายได้คาสิโนของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่สามของปี 2019 รายได้ของผู้ประกอบการคาสิโนเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นหนึ่งในไตรมาสที่สามของปี 2019 ในขณะที่การดำเนินงานของคาสิโนที่รัฐเป็นผู้บริหารนั้นไม่สามารถดำเนินการได้ทัน สำหรับปีนี้รา...

LineID : @gclubbz