5 ธันวาคม 2019

Grand Korea Leisure

รัฐบาลได้อนุญาตให้ Hard Rock สามารถต่ออายุใบอนุญาตสามเดือน

รัฐบาลได้อนุญาตให้ Hard Rock สามารถต่ออายุใบอนุญาตสามเดือน รัฐบาลได้อนุญาตให้ Hard Rock ต่ออายุใบอนุญาตสามเดือนเพื่อให้บริษัทข้ามชาติสามารถติดตั้งและใช้งานคาสิโนได้ที่ศูนย์นันทนาการและการท่องเที่ยว (CRT) ของ Vila-seca และ Salou ใบอนุญาตที่ถูกต้องหมดอ...

LineID : @gclubbz