29 ธันวาคม 2019

Cambodia.

กัมพูชามีผู้ว่างงาน 8,000 คน หลังห้ามเรื่องการพนันออนไลน์

กัมพูชามีผู้ว่างงาน 8,000 คน หลังห้ามเรื่องการพนันออนไลน์ ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่มีข้อห้ามในเรื่องการพนันออนไลน์ในประเทศ ทางการได้เริ่มตรวจสอบการพนันที่ได้รับอนุญาต เพื่อตรวจสอบว่าพวกเขายังคงให้บริการการพนันออนไลน์ เมื่อต้นปีที่ผ่านมารัฐได้ออกใบอน...

LineID : @gclubbz