2 มกราคม 2020

Louisiana

คาสิโนเรือ El Dorado Riverboat ย้ายไปสร้างบนดินในลุยเซียนา

คาสิโนเรือ El Dorado Riverboat ย้ายไปสร้างบนดินในลุยเซียนา คาสิโนเรือแม่น้ำ El Dorado จะย้ายไปยังพื้นดินในเดือนมกราคม สร้าง 300 งานก่อสร้างและกว่า 70 ตำแหน่งถาวรในวันเปิด คาสิโน Riverboat แรกย้ายไปยังดินแดนในลุยเซียนา เมื่อเร็ว ๆ นี้เจ้าของคาสิโนเรือ...

LineID : @gclubbz