25 มกราคม 2020

Cascades Casino Delta .

การเปิดตัวของ Cascades Casino Delta เลื่อนออกไปเป็น 2021

การเปิดตัวของ Cascades Casino Delta เลื่อนออกไปเป็น 2021 สำหรับการเปิดตัวของ Cascades Casino Delta ได้ตั้งเป้าหมายที่จะเปิดตัวในช่วงปลายปี 2020 สำหรับโรงงานที่มีมูลค่า 87 ล้านดอลลาร์ โดยในตอนนี้ได้รับการรายงานว่าต้องการเลื่อนออกไปเป็น 2021 จึงจะสามาร...

LineID : @gclubbz