25 กุมภาพันธ์ 2020

Aristo International Hotel.

ไวรัสโคโรน่าทำพนักงานคาสิโนในเวียดนามต้องลาออก

ไวรัสโคโรน่าทำพนักงานคาสิโนในเวียดนามต้องลาออก อิทธิพลของไวรัสโคโรนาทำให้ยอดขายคาสิโนของ Lao Cai ลดลงอย่างมากเนื่องจากไม่มีลูกค้าชาวจีนเพิ่มขึ้น ธุรกิจต้องให้พนักงานหลายคนลาออกหรือหยุดเพื่อลดค่าใช้จ่าย จากการแพร่ระบาดไวรัส corona ที่มีผลกระทบต่อการดำ...

LineID : @gclubbz