19 มีนาคม 2020

Rolling Hills Casino ปิดทำการ ป้องกัน COVID

Rolling Hills Casino ปิดทำการ ป้องกัน COVID-19

Rolling Hills Casino ปิดทำการ ป้องกัน COVID-19 Rolling Hills Casino ทำการปิดเป็นการชั่วคราวหลังจากเกิดปัญหาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ระบาด เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของเหล่าบรรดาประชนชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงให้ไม่มีการแพร่กระจายของ COVID-19 สภาเผ่า Paske...

LineID : @gclubbz