2 เมษายน 2020

Aristo International Hotel

คาสิโนเวียดนามปิดตัว ป้องกัน COVID-19 ระบาด

คาสิโนเวียดนามปิดตัว ป้องกัน COVID-19 ระบาด คาสิโนเวียดนามปิดให้บริการ และทยอยปิดระบบต่าง ๆ แล้ว เพราะเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่ง ผู้ให้บริการต่าง ๆ ได้ ทำตามนโยบาย Vietnam Casino Coronavirus Shutdown กันทุกแห่งเหมือนคาสิโนอื่น ๆ ทั่ว...

LineID : @gclubbz