5 เมษายน 2020

Ho Chunk Gaming ปลดพนักงานเพราะปัญหา COVID-19

Ho Chunk Gaming ปลดพนักงานเพราะปัญหา COVID-19

Ho Chunk Gaming COVID-19 Ho Chunk Gaming ปลดพนักงานเพราะปัญหา COVID-19 Ho Chunk Gaming Casino Resort ได้เริ่มปลดพนักงานที่ไม่จำเป็นออกจากคาสิโน หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยการปลดพนักงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของบริ...

LineID : @gclubbz