12 เมษายน 2020

Tropicana Evansville

คาสิโนในรัฐอินเดียน่าปิดตัวลงเพราะ COVID-19

Tropicana Evansville คาสิโนในรัฐอินเดียน่าปิดตัวลงเพราะ COVID-19 COVID-19 ทำคาสิโนในรัฐอินเดียน่าในอเมริกาต้องทยอยปิดตัวลงเพื่อประหยัดงบประมาณ หลังจากมีการรายงานข่าวว่าจำนวนตัวเลขผู้เข้าใช้งานลดลงเรื่อย ๆ และคาดว่าจะลดลงไปอีกหลังจากมีการระบาดของไวรัส...

LineID : @gclubbz