21 กรกฎาคม 2020

North Carolina Casino

North Carolina Casino พบผู้มีอาการคล้าย COVID

North Carolina Casino North Carolina Casino พบผู้มีอาการคล้าย COVID North Carolina Casino และเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขใน North Carolina ได้ตรวจสอบพนักงาน และทำการรอผลทดสอบ COVID-19 หลังจากพบว่า มีการตรวจพบเหมือนผู้มีอาการติด COVID-19 ภายในคาสิโน โดยมีการ...

LineID : @gclubbz