5 มกราคม 2021

Win-River Resort&Casino

Win-River Resort&Casino เลือกโซลูชัน Agilysys

Win-River Resort&Casino Win-River Resort&Casino เลือกโซลูชัน Agilysys Agilysys, Inc. (Nasdaq: AGYS) ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์โซลูชั่นและบริการสำหรับการโรงแรมรุ่นใหม่ระดับโลกประกาศในวันนี้ว่า Win-River Resort & Casino ได้ขยายความสัมพันธ์ของ Ag...

LineID : @gclubbz