การตรวจสอบบัญชีการบริหารคาสิโนประจำปี

 264 views

Casinò di Saint-Vincent.

การตรวจสอบบัญชีการบริหารคาสิโนประจำปี

การวิเคราะห์เชิงลึกโดยผู้ชำนาญการเฉพาะทางโดยศาลผู้ตรวจสอบบัญชี AOSTA  จากการประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับเงินบริหารมูลค่า 14 ล้าน มีความเกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายระดับส่วนภูมิภาค จากการนำมาใช้เกี่ยวในแหล่งพนันที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระดับภูมิภาค

ในรูปแบบการวิเคราะห์เชิงลึกโดยศาลผู้ตรวจสอบบัญชีจนถึงปัจจุบันที่มีความเกี่ยวข้องของการระดมทุนระดับภูมิภาคของคาสิโนสอดคล้องกับการเบิกจ่าย จ่ายเงินมูลค่า 140 ล้านยูโรในปี 20121-2015 จากเอกสารของการตรวจสอบ รวมถึงมีข้อกฎหมาย 7  ที่ได้รับการอนุมัติจากภสภา Valle ในเดือนพฤษภาคม 2017

Casino Saint-Vincent ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ทุนในระดับภูมิภาคของคาสิโนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินจากการได้รับรองโดยคณะกรรมการ ซึ่งมี Pierluigi Marquis เป็นประธานที่ได้รับอำนาจในเรื่องของการบริหาร พร้อมให้บริการและมีเงื่อนไขพิเศษ รวมทั้งหมด 20 ล่านยูโร และการชำระบัญชีที่ผ่านมาได้ชำระเป็นสองงวด แต่ทั้งหมดนี้ยังไม่มีการจ่ายเงินสักครั้งแม้ว่าจะเป็นปัญหาของการตกลงด้วยความเครียด

Giulio Di Matteo ผู้อำนวยการฝ่ายที่ได้กล่าวว่า เพื่อสนับสนุนความสำเร็จของความสมดุลทางเศรษฐกิจการเงินและการฟื้นตัวของผลกำไรทางธุรกิจของคาสิโน มีขั้นตอนและเวลาที่กำหนดไว้ในแผนปรับโครงสร้างองค์กร

Casinò di Saint-Vincent

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ้างอิงถึงการเพิ่มรวมเป็นเงิน 27,200,000 ยูโร ของกองทุนพิเศษการจัดการกองทุนฟินาออสต้า จากการเลือกใช้เงินสำรองที่เกิดขึ้นในงบการเงินที่ผ่านของการรับรองปี 2015 ซึ่งจัดทำโดย CVA SpA ในปี 2017โดยทั่วไปแล้วการมุ่งเน้นของผู้พิพากษาบัญชีคือการใช้เงินทุนจากบริษัทย่อยในภูมิภาคอื่นเพื่อโอนไปคาสิโน

สำหรับศาลผู้มีอำนาจการตรวจสอบ โดยเลือกใช้วิธีการตรวจสอบในเรื่องการละเมิดกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องการบริหารในด้านค่าใช้จ่ายเพื่อลดความสูญเสียในการบริหารงานที่ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรจากการดำเนินงานผิดวิธี

สูตรบาคาร่า
สูตรสล็อต
LineID : @gclubbz