เวียดนามพร้อมเปลี่ยนหลักสูตรพัฒนาคาสิโน

พฤษภาคม 24, 2018 Posted in บทความคาสิโน by ไม่มีความเห็น

 51 views

casino vietnam

เวียดนามพร้อมเปลี่ยนหลักสูตรพัฒนาคาสิโน

ประเทศเวียดนามเตรียมความพร้อมของการเปลี่ยนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งจูงใจในการพัฒนาคาสิโน ทั้งนี้เป็นเรื่องราวที่ถูกนำมาเป็นวาระของการเจรจามากยิ่งขึ้น มีความเกี่ยวข้องในการบริหารเงินภาษีของผู้บริหารคาสิโน

นักการเมืองประเทศเวียดนาม ที่กำลังตั้งข้อเสนอเพื่อต้องการหาข้อสรุปในเรื่องราวต่าง ๆ  โดยจะเป็นการยกเลิกกฎที่ด้วยการจูงใจการเรียกเก็บภาษี แม้ว่าจะมีการตกลงกันไว้แล้วในก่อนหน้านี้ สำหรับผู้ที่ประกอบการคาสิโนและกำลังดำเนินไปได้ดี โดยมีเพียง 4 เขตเศรษฐกิจ คือ Van Don , Bac Vam , Bac Van Phong  และ  Pku Quoc

สำหรับรัฐบาลเวียดนามที่ได้มีการเจรจาเรื่องการลดภาษีเต็ม 100 % ทางด้านนักพัฒนาเศรษฐกิจที่มีระยะเวลาใน 4 ปีแรก ของการบริหารคาสิโนที่สร้างขึ้นในที่ดังกล่าว ในส่วนของการลดภาษีมีให้อีก 50 % ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้เป็นข้อบังคับในอนาคตต่อจากนี้อีก 5 ปี  ก่อนที่จะมีปรับลดเหลือ 10 % อีก 21 ปี โดยระยะเวลาที่ถูกกำหนดเอาไว้ หากหมดระยะเวลาดังกล่าวจะถูกเรียเก็ยบภาษีตามข้อกำหนดมาตรฐานที่ได้ระบุเอาไว้อย่างชัดเจน

casino vietnam2

จึงเป็นเสียงวิจารณ์อย่างมากโดยคณะกรรมธิการของสมัชชาแห่งชาติที่มีความต้องการนำเสนอภาษีเข้าสู่การร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงใหม่ขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับที่ต้องการ โดยมีข้อเสนอที่ต้องเสียภาษี17 % เป็นการคำนวณมาจากวันแรกของการเปิดให้บริการจนถึงสิ้นปี การดำเนินการซึ่งจะถูกกำหนดเอาไว้ชัดเจน ที่ 15 % ในช่วงระยะเวลา 10 ปีแรก ทั้งนี้ภาษีเงินได้ของเวียดนามอยู่ที่ 20 -22 %  ซึ่งเป็นอัตราตามมาตรฐานในเวลานี้

นอกจากนี้หากมีการยกเลิกหรือมีข้อยกเว้น และสัญญาที่ยังคงมีอยู่หากเป็นกรณีที่ยกเว้น จะเป็นในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Van Don และ Phu Quoc ทั้งนี้จะอยู่ที่ 30 และ 20 ปีตามลำดับที่จะได้รับข้อยกเว้นหากเป็นเขตที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมพิเศษ

 

Tagged with: