โครงการปรับปรุง Emerald Queen Casino

กันยายน 7, 2018 Posted in บทความคาสิโน by ไม่มีความเห็น

 79 views

Emerald Queen Casino 1

โครงการปรับปรุง Emerald Queen Casino

Puyallup Tribe ในรัฐวอชิงตัน ได้นำเสนอโครงการปรับปรุง Emerald Queen Casino (EQC) มูลค่า 370 ล้านเหรียญ ไปยัง Tacoma City Council   เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมได้มีการยืนยันว่าสถานที่จัดงานจะเปิดให้บริการภายหลังจากการปรับปรุงเสร็จสิ้นพร้อมให้บริการภายในเดือนธันวาคม 2019

Emerald Queen Casino (EQC) เป็นคาสิโนที่มีขนาดพื้นที่ 110,000 ตารางฟุตภายในพื้นที่ 310,000 ตารางฟุต ซึ่งเป็นโครงการของกการนำเข้ามาแทนที่ยังสถานที่มีอยู่ โดยจะมาเป็นคู่แข่งกับคาสิโนอื่น ๆ ในรัฐเอเวอร์กรีน ทั้งนี้จะมีการปรับปรุงและพัฒนาซึ่งรวมถึงพื้นที่ 21,000 ตารางฟุต และมีพื้นที่ขนาด 2,000 สำหรับการจัดทำบุฟเฟ่ต์และ sports bar

Frank Wright ผู้อำนวยการฝ่าย EQC ที่ได้กล่าวว่า หากคุณมีความเกลียดที่จะกล่าวว่า การเล่นเกมที่กำลังจะระบุ Tacoma ทั้งนี้เกมที่จะระบุ Tacoma  เมื่อเข้าร่วมสนุกกับเกมที่ Tacoma พร้อมทั้งมีระบบแผงหลอด LRD ที่สร้างความสวยยงามทันสมัยอย่างยิ่ง

Emerald Queen Casino 2

หลังจากการเปิดคาสิโนโครงการที่เป็นการเน้นพัฒนาโรงแรมแห่งนี้ให้มีมูลค่า  65 ล้่านเหรียญ โดยที่กำลังอยู่ในช่วงขั้นตอนการวางแผน  ซึ่งจะมีห้องพัก 150-200 ห้อง นอกจากนี้ยังมีห้องสปาพร้อมให้บริการ , ห้องอาหารบริเวณชั้นบนสุดที่ชั้นดาดฟ้า ส่วนพื้นที่ขนาดของห้องประชุมขนาดใหญ่ ในส่วนความพร้อมของการปรับปรุง พร้อมเปิดให้ใช้งานในช่วงประมาณ ปลายปีของ 2020

David Bean ที่กล่าวว่า คาสิโนจะมีทัศนวิสัยที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นใน Inter-state 5 ทั้้งนี้จะเป็นการดึงดูดความสนใจของผู้ที่อาศัยหรือนักเดินทาง ,นักท่องเที่ยว ได้กล่าวว่า เราเห็นตลาดที่กำลังเติบโตและมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น

Justin Camarata Tacoma สมาชิกสภาเทศบาลเมือง ได้กล่าวว่า โรงแรมในอนาคตจะมีประโยชน์ต่อเมืองและมีความต้องการจำนวนห้องพักโรงแรมที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อดึงเหตุการณ์ไปยังส่วนร่วมของการการใช้เป็นศูนย์กลางของการประชุม

Tagged with: