Majestic Star ได้รับใบอนุญาตคาสิโนแล้ว

พฤศจิกายน 10, 2018 Posted in บทความคาสิโน by ไม่มีความเห็น

 136 views

Majestic Star

Majestic Star ได้รับใบอนุญาตคาสิโนแล้ว

Majestic Star Casino ได้รับใบอนุญาตคาสิโนครั้งที่สองโดยเป็นการได้รับเพิ่มขึ้น จากการแถลงกาณณ์ล่าสุดที่มาจากเมือง โฮบาร์ทที่ตั้งอยู่ในเมือง Lake County จากการออกวางแผนการล่าสุดเพื่อต้องการนำโครงการนี้ยังคงมีความพร้อมสะดวกใช้งานและเข้าถึงได้สะดวก

สถานที่ของการสร้างคาสิโนที่จำเป็นต้องมีการใช้ใบอนุญาตสำหรับการดำเนินงานของ  Majestic Star Casino และหนึ่งในเรือสำราญ ของพื้นที่การจอดเรือ Buffington ใน Lake Michigan สภาเทศบาลเมืองโฮบาร์ตพยายามร่วมกับ Town of Merrillville

ส่วนสภาเทศบาลในเมืองโฮบาร์ต รวมสนุกกับ wn of Merrillville เพื่อให้การพัฒนาโครงการให้บรรลุและเป็นอีกหนึ่งสถานที่ใหม่ที่จะสามารถใช้เพิ่มพื้นที่แหล่งเศรษฐกิจได้อย่างดี และเป็นแหล่งดึงดูดความสนใจของนักเดินทางและนักท่องเที่ยวได้มาก ส่วนสภาเทศบาล Hobart ที่ได้ขอความสนับสนุนจาก Lake County Council และ Indiana General Assembly ให้การสนับสนุนเงินทุนที่มีความจำเป็นของโครงการ

Merrillville

ทั้งนี้โครงการที่จะทำการรื้อฟื้นโดยเป็นชื่อ The Farm ที่ Crossroads Commons โดยเลือกใช้สอบประโยชน์จากทรัพยากรที่ดีที่สุด ซึ่งโครงการทั้งหมดนี้จะมีค่าใช้จ่ายงบประมาณ 350 ล้านเหรียญ โดยมีโครงสร้างที่หลากหลาย รูปแบบทั้งร้านค้า  หอพัก โรงแรม ร้านอาหารสามารถเดินทางไปใช้บริการได้ง่ายสะดวก การวางแผนที่มีการควบคุมการให้บริการอย่างมี โดยจะมีศูนย์การประชุมสำหรับการร่วมกิจกรรมที่จัด Century Mall ในเมือง Merrillville โรงงาน Burlington Coat โดยจะมีพื้นที่มากกว่า 140,000 ตารางฟุต

คาสิโน Majestic Star มีใบอนุญาตสำหรับการดำเนินงานพร้อมทั้งการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากประโยชน์ที่ได้รับความพิเศษ สำหรับสถานที่คาสิโนใหม่แห่งนี้ที่คาดการณ์กันว่าจะเข้ามาช่วยเปลี่ยนแปลงให้เศรษฐกิจมีความทันสมัยมากขึ้น  มีความน่าสนใจและดึงดูด

นอกจากนี้ยังให้บริการเกี่ยวกับคาสิโนในส่วนภูมิภาคที่จะมีกำหนดการเปิดให้บริการภายในวันที่ 4 ธันวาคม ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่คาสิโนมีความบันเทิงให้บริการครบทุกเงื่อนไขและเป็นจุดแวะพักได้อย่างดี

 

Tagged with: