Wynn Resorts เสร็จสิ้น การกำจัดมลพิษ

 192 views

Wynn Resorts 2

Wynn Resorts เสร็จสิ้น การกำจัดมลพิษ

Wynn Resorts ได้กำจัดตะกอนที่ปนเปื้อนใน contamin nearly ที่มีจำนวนเกือบล้านตัน ที่บริเวณก่อสร้างคาสิโนแห่งนี้ เพื่อความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวหรือชาวบ้านอยู่ใกล้บริเวณโรงแรมและผู้ที่เดินทางเข้ามาใช้บริการภายในคาสิโนแห่งนี้

สุดยอดคาสิโน Wynn Resorts ได้เสร็จสิ้นภาระกิจในการดำเนินการกำจัดตะกอนหรือสารพิษ สิ่งปนเปื้อนที่มีจำนวนเกือบล้านตันออกจากบริเวณพื้นที่ ซึ่งเป็นโรงงานเคมีที่ใช้เป็นพื้นที่ในการก่อสร้างอาคารคาสิโนแห่งนี้ ในบอสตันที่มีมูลค่า 2.5 พันล้านเหรียญ จากความสำเร็จของการกำจัดตะกอนเห็นได้ดีมากยิ่งขึ้นเมื่อเก็บสิ่งที่เป็นอันตรายเหล่านี้ออกไปจากบริเวณรอบคาสิโนที่มีจำนวนมหาศาล ทำให้พื้นที่คาสิโนในบอสตันมีความสะอาดและอากาศดีมากขึ้น

สำหรับราคาสุดท้ายอยู่ที่ประมาณ 68 ล้านดอลลาร์  โดยเป็นยอดงบประมาณที่อาจเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับยอด ซึ่งตั้งไว้ก่อนหน้านี้ 30 ล้านเหรียญ ของการกำจัดทุกสิ่งปนเปื้อนสิ่งที่เป็นอันตรายทั้งหมด รวมถึงการดูแลทำความสะอาดแม่น้ำ Mystic Riverภายในระยะเวลาที่กำหนด 18 เดือน เพื่อคืนความเป็นธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์และปลอดภัย

Wynn Resorts ที่ได้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ว่า จำนวนเงินทุนที่มียอดิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจาก มาตรการด้านคุณภาพที่มีเพิ่มสูงขึ้นเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงการเพิ่มร้านอาหาร และรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงทางด้านการออกแบบทางด้านอื่น ๆ ที่มีการเพิ่มเข้ามา

Wynn Resorts 1

นอกจากนี้คาสิโนแบรนด์ใหม่อย่าง Encore Boston Harbour ที่กำลังอยู่ในช่วงของการดูพฤติกรรมหรือการประพฤติของผู้ก่อตั้ง Steve Wynn รวมถึงมีความต้องการจะใช้จ่ายเงินอีก 14 ล้านเหรียญ เพื่อต้องการก่อสร้างทำท่าเรือหรือสวนสาธารณะที่มีขนาด 6 เอเคอร์

อย่างไรก็ตามจากการกำจัดสิ่งอันตรายเหล่านี้ออกไปได้ทำให้เป็นพื้นที่มีความปลอดภัยและเหมาะสมต่อการเดินทางเข้ามาพักผ่อนร่วมสนุกกับความบันเทิงของคาสิโนแห่งนี้ได้มั่นใจยิ่งขึ้น

สูตรบาคาร่า
สูตรสล็อต
LineID : @gclubbz