การพนัน

Japan

รัฐบาลญี่ปุ่นเริ่มใช้นวัตกรรมจดจำใบหน้า

รัฐบาลญี่ปุ่นเริ่มใช้นวัตกรรมจดจำใบหน้า รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังเริ่มนวัตกรรมการจดจำใบหน้าโดยเริ่มต้นในการพิจารณาให้ผู้ประกอบการร้านปาจิงโกะและการแข่งม้าซึ่งจะเริ่มใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้า สิ่งนี้จะทำให้พวกเขาปฏิเสธที่จะเข้าไปพร้อมทั้งช่วยลดปัญหาการติดการ...

LineID :