คณะกรรมการบริหารคาสิโนญี่ปุ่น

Japan

คณะกรรมการบริหารคาสิโนญี่ปุ่น จัดประชุมร่างกฎเกมและข้อกำหนด

คณะกรรมการบริหารคาสิโนญี่ปุ่น จัดประชุมร่างกฎเกมและข้อกำหนด คณะกรรมการบริหารคาสิโนซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่ของญี่ปุ่นซึ่งจะทำหน้าที่ดูแล IRS ของประเทศจัดประชุมครั้งแรกในวันศุกร์ ขณะนี้กำลังดำเนินการร่างกฎสำหรับประเภทเกมและข้อกำหน...

LineID :