คาสิโนนอกชายฝั่ง

river Mandovi .

ประกาศตรวจสอบคาสิโนนอกชายฝั่ง Mandovi

ประกาศตรวจสอบคาสิโนนอกชายฝั่ง Mandovi หัวหน้าคณะรัฐมนตรีได้ประกาศว่ามีความพร้อมที่จะออกมาระบุถึงพื้นที่และแจ้งให้ทราบว่าคาสิโนนอกชายฝั่งที่ติดกับแม่น้ำ Mandovi ว่าจะสามารถเปลี่ยนไปหรือไม่ คาสิโนจะได้รับอนุญาตให้เลื่อนไปได้ไม่เกิน 4 ปี จากความตั้งใจที...

LineID :