คาสิโนหรู

Mashpee Wampanoag Taunton Tribal Casino 1

คาสิโนหรู 1,000 ล้านเหรียญใน Taunton

คาสิโนหรู 1,000 ล้านเหรียญใน Taunton เมือง Taunton ในรัฐแมสซาซูเซตส์ มีโครงการสร้างคาสิโนมูลค่า 1,000 ล้านเหรียญ ให้เป็นไปตามแนวคิดของกฎหมายในการพัฒนาของชุมชน เพื่อสร้างแหล่งบันเทิงขนาดใหญ่ที่ครบวงจรมากสุด จากการสนับสนุนของรัฐบาล เมื่อช่วงปลายปี 2009...

LineID :