คาสิโนในญี่ปุ่น

Melco Resort 2

ความคืบหน้าการออกกฎหมายคาสิโนในญี่ปุ่น

ความคืบหน้าการออกกฎหมายคาสิโนในญี่ปุ่น สำหรับกฎหมายของคาสิโนที่รอคอยมานานในประเทศญี่ปุ่น โดยมีความคืบหน้ามากขึ้นหลังจากที่มีพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่ไม่สนับสนุนการก่อสร้างก็ตาม ซึ่งอยู่ในช่วงที่กำลังผลักดันทำให้คาสิโนถูกต้องตามกฎหมายของประเทศ เมื่อช่วง...

LineID :