พนักงานคาสิโน

R.Scott Barber   The Eastern Band of Cherokee Indians

เจ้าของใหม่ EBCI วางแผนมีพนักงานคาสิโน 700 คน

The Eastern Band of Cherokee Indians เจ้าของใหม่ EBCI วางแผนมีพนักงานคาสิโน 700 คน The Eastern Band of Cherokee Indians วางแผนที่จะรักษาพนักงานทั้งหมด 700 คนไว้ที่คาสิโนทางตอนใต้ของรัฐอินเดียนา หากหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐอนุมัติความเป็นเจ้าของคาสิโนใน...

LineID : @gclubbz