ยกเลิกการเล่นพนันออนไลน์

Virgin Hotels Las Vegas

ปัญหา หลังจากที่ยกเลิกการเล่นพนันออนไลน์ ในประเทศกัมพูชา

  ปัญหา หลังจากที่ยกเลิกการเล่นพนันออนไลน์ ในประเทศกัมพูชา คาสิโนของกัมพูชากำลังสังเกตการห้ามเล่นการพนันออนไลน์ของประเทศตามเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งหมด 91 คาสิโนในประเทศที่ได้รับการเสนอการพนันออนไลน์ได้หยุดการดำเนินการเหล่านั้น ณ วันที่ 1 มกราคมตาม...

LineID :