อุตสาหกรรมคาสิโน

Cambodia

อุตสาหกรรมคาสิโนในกัมพูชาแสดงสัญญาณการหดตัว

อุตสาหกรรมคาสิโนของประเทศกัมพูชา กำลังประสบกับภาวะการหดตัว อุตสาหกรรมคาสิโนของกัมพูชากำลังประสบกับภาวะการหดตัว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายซึ่งบางครั้งรวมถึงการเคลื่อนไหวของรัฐบาลในการทำกิจกรรมการพนัน จากการรายงานว่านักเคลื่อนไหวในพื้นที่พระสีห...