ฮาร์ดร็อคคาสิโน

Hard Rock

ฮาร์ดร็อคคาสิโนจ้างงาน Spectacle พัฒนาคาสิโน

ฮาร์ดร็อคคาสิโนจ้างงาน Spectacle พัฒนาคาสิโน เจ้าหน้าที่ของ Spectacle Entertainment ยืนยันอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นของพวกเขาที่จะสนับสนุนข้อตกลงการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2019 ระหว่าง City of Gary และ Spectacle Entertainment ข้อตกลงการพัฒนา...

LineID : @gclubbz