โควิด-19

Muckleshoot Casino

มัคเกิ้ลชูทคาสิโน เลิกจ้างพนักงานเพราะโควิด-19

Muckleshoot Casino มัคเกิ้ลชูทคาสิโน เลิกจ้างพนักงานเพราะโควิด-19 มัคเกิ้ลชูทคาสิโน ( Muckleshoot Casino ) ในออเบิร์น ของอะลาบาม่า ในสหรัฐอเมริกา ได้เลิกจ้างพนักงานและให้พนักงานทุกคนหยุดมาทำงาน โดยจะเปิดอำนวยความสะดวกให้กับทุก ๆ คน ไปจนถึงวันที่ 4 พฤ...

LineID : @gclubbz