Adelaide Casino

330-million-adelaide-casino

Adelaide Casino ปรับปรุงคาสิโนใหม่ 330m

Adelaide Casino ปรับปรุงคาสิโนใหม่ 330m โครงการปรับปรุง Adelaide Casino มูลค่ากว่า 330 ล้านเหรียญ หลังจากผ่านพ้นมติการลงนามในที่ประชุมเกี่ยวกับการปรับปรุงครั้งใหญ่เพื่อให้มสีโฉมใหม่ที่หรูหราและทันสมัยมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม กำหนดเสร็จสิ้นในช่วงปี 2021 พร...

LineID :