Aquis Entertainment

Aquis Entertainment

Aquis Entertainment ประกาศข้อจำกัด COVID-19

Aquis Entertainment Aquis Entertainment ประกาศข้อจำกัด COVID-19 Aquis Entertainment’s (ASX: AQS) ประกาศข้อจำกัด COVID-19 ที่ได้รับคำสั่งจากรัฐบาล ACT คาสิโนแคนเบอร์รายังคงรักษาความสามารถในการเยี่ยมชมเอาไว้ได้ สำหรับผุ้เข้าใช้บริการหนึ่งคนต่อพื้นที่สี...

LineID : @gclubbz