Bally’s Kansas City

Casino KC Rebrands to Bally’s Kansas CityCasino KC Rebrands to Bally’s Kansas City

คาสิโน KC รีแบรนด์เป็น Bally’s Kansas City

Casino KC Rebrands to Bally’s Kansas City คาสิโน KC รีแบรนด์เป็น Bally's Kansas City Casino KC ซึ่งก่อนหน้านี้คือ Isle of Capri Casino ประกาศรีแบรนด์อีกครั้งในการแถลงข่าว 2 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งคาสิโนซึ่งจะได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่ในไม่ช้าจะเร...

LineID : @gclubbz