Baton Rouge casino

Belle of Baton Rouge

รายได้จาก Baton Rouge casino มีแนวโน้มลดลง

รายได้จากคาสิโน Baton Rouge ลดลง 20.7% คาสิโนริมน้ำทั้งสามแห่งของ Baton Rouge ได้ทำการรวบรวมรายได้ผลประกอบการจากเดือนที่ผ่านมาทำให้ทราบถึงตัวเลขของรายได้น้อยกว่าเดือนที่แล้วสูงถึง 20.7% ซึ่งเป็นตัวเลขเมื่อเดือนกันยายนซึ่งเป็นปีที่ 14 ติดต่อกันของการเ...

LineID :