BELOIT HO-CHUNK CASINO

BELOIT HO-CHUNK CASINO

BELOIT HO-CHUNK CASINO ได้รับการอนุมัติแล้ว

BELOIT HO-CHUNK CASINO BELOIT HO-CHUNK CASINO ได้รับการอนุมัติแล้ว Tony Evers อนุมัติเมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อให้ Ho-Chunk Nation สร้างคาสิโนมูลค่า 405 ล้านเหรียญใน Beloit เพื่อขจัดอุปสรรคสำคัญอย่างหนึ่งของชนเผ่า Wisconsin สำหรับโ...

LineID : @gclubbz