Bloomberry Resorts Corp

Bloomberry

Bloomberry กำไรไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 50% จากรายรับสูงขึ้น

Bloomberry กำไรไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 50% จากรายรับสูงขึ้น คาสิโนของฟิลิปปินส์ Bloomberry Resorts Corp กำไรที่ผู้ประกอบการคาสิโน เพิ่มขึ้น 50.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่สองของปี 2019 จากรายรับที่เพิ่มขึ้นในทุกส่วนงาน กำไรดังกล่าวมีกำไรเกือบ PHP2.46...