Boston Harbour

Boston Harbor Casino

พิจารณาขายโครงการคาสิโน Boston Harbour

พิจารณาขายโครงการคาสิโน Boston Harbour Encore Boston Harbour เป็นโครงการคาสิโนใน Everett, Massachusetts ซึ่งมีกำหนดจะเปิดในปลายเดือนมิถุนายน โครงการมูลค่า 2.6 พันล้าน สถานที่ให้บริการต้องเผชิญกับการสูญเสียใบอนุญาตเนื่องจากข้อกล่าวหาประพฤติผิดทางเพศกั...

LineID : @gclubbz