California casino company

Diamond Jack

บริษัทแคลิฟอร์เนียร์คาสิโน ต้องการย้ายเรือคาสิโนไป North Shore

บริษัทแคลิฟอร์เนียร์คาสิโน ต้องการย้ายเรือคาสิโนไป North Shore California casino company ( แคลิฟอร์เนีย คาสิโน คอมปานี ) ต้องการย้ายเรือสำหรับเล่นเกมส์ไปยัง North Shore ( นอร์ธชอร์ ) ซึ่งใกล้ความเป็นจริงเข้าไปทุกที ที่จะย้ายเรือจาก Bossier City ( บอส...

LineID :