Churchill Down

Lady Luck Casino

Churchill Down ตกลงซื้อ LadyLuck Casino

Churchill Down ตกลงซื้อ LadyLuck Casino Churchill Downs ผู้ให้บริการคาสิโนและสนามแข่งในรัฐเคนตักกี้เชอร์ชิลล์ดาวน์อิงค์ ได้ทำข้อตกลงซื้อกิจการในช่วงเวลาสองสัปดาห์ก่อนซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของบริษัท โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการขยายธุรกิจในตลาดทั่วส...

LineID :