Delta Casino

Delta Cascades Casino

Delta Casino ยื่นขออนุมัติครั้งสุดท้าย

Delta Casino ยื่นขออนุมัติครั้งสุดท้าย Gateway Casinos and Entertainment ที่ลงทุน 70 ล้านเหรียญ ในการจัดตั้งคาสิโนและโรงแรมในบริเวณ Delta Town & Country กำลังเดินเรื่องกระบวนการอนุมัติโครงการ ตามที่คาดว่าจะเข้าสู่ในขั้นตอนการตัดสินใจครั้งสุดท้าย ...

LineID :