Emerald Queen Casino

Emerald Queen Casino 1

โครงการปรับปรุง Emerald Queen Casino

โครงการปรับปรุง Emerald Queen Casino Puyallup Tribe ในรัฐวอชิงตัน ได้นำเสนอโครงการปรับปรุง Emerald Queen Casino (EQC) มูลค่า 370 ล้านเหรียญ ไปยัง Tacoma City Council   เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมได้มีการยืนยันว่าสถานที่จัดงานจะเปิดให้บริการภายหลังจากการปร...

LineID :